Vill du berätta en nyhet för dina kunder eller behöver du påminna dem om att just ditt företag är bäst på det ni gör?

 

Då finns Exellent Print & Design där för att trycka och leverera budskapet på ett sätt som fångar intresset hos den som tar emot brevet.

Print & Seal är en produkt där vi trycker och adresserar på ett och samma ark, som sedan viks, perforeras och förseglas. Vi är stolta över att vara det enda tryckeriet på våra breddgrader som kan trycka mindre upplagor på det här sättet. Förutom att brevet sticker ut, finns det andra fördelar med att producera utskick på detta sätt:

Försegling kuvertering distribution
  • Ekonomin – ett papper istället för både papper och kuvert betyder ingen kostnad för kuvert samt lägre portokostnad tack vare lägre vikt

  • Miljön – mindre mängd papper är lika med mindre antal träd
Försegling kuvertering distribution
Kuvertering förslutning distribution